Σχετικά με τα cookies σε αυτή την ιστοσελίδα

Η ιστοσελίδα dpam.gr χρησιμοποιεί cookies για εμάς και τους συνεργάτες μας και σας επιτρέπει να θυμάστε και να καταλάβετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το site.
Κάντε κλικ στην επιλογή "ΑΠΟΔΟΧΗ" για να αποδεχτείτε τα cookies (απαραίτητα cookies, cookies καλύτερης εμπειρίας στο E-Shop, cookies προσωπικής επικοινωνίας & προώθησης, cookies στοχευμένης διαφήμισης/προώθησης) και να μεταβείτε απευθείας στον ιστότοπο.

Du Pareil au même

In store ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ "Back to School: Δυνατά ρούχα για δραστήρια παιδιά"

Νικητές Διαγωνισμού “DPAM Back to School ”

1. ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΕΤΡΑΚΟΥ - μία (1) δωροεπιταγή DPAM αξίας 50 €

2. ΔΩΡΑ ΝΑΣΗ - μία (1) δωροεπιταγή DPAM αξίας 50 €

3. ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΡΙΣΤΑΚΙΔΟΥ - μία (1) δωροεπιταγή DPAM αξίας 50 €

4. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ - ένα (1) ζευγάρι παπούτσια Adidas 

5. ΣΕΛΙΝΑ ΠΕΡΙΔΗ - ένα (1) ζευγάρι παπούτσια Adidas 

6. ΣΕΒΑΣΤΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ - ένα (1) ζευγάρι παπούτσια New Balance

7. ΒΑΣΩ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ - ένα (1) ζευγάρι παπούτσια New Balance

8. ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ - μία (1) σχολική τσάντα Parkland

9. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΖΙΑΧΡΗ - μία (1) σχολική τσάντα Parkland

10. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΡΙΚΟΥ - ένα (1) αξεσουάρ κολυμβητηρίου

11. ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ - ένα (1) αξεσουάρ κολυμβητηρίου

12. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΑΒΑΘΑ - ένα (1) αξεσουάρ κολυμβητηρίου

13. ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΜΠΑΣΗ - ένα (1) παιδικό παγούρι

14. ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΑΤΣΗ - ένα (1) παιδικό παγούρι

15. ΕΙΡΗΝΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ένα (1) παιδικό παγούρι

16. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΟΣΑΝΑΚΗΣ - ένα (1) παιδικό παγούρι

17. ΘΕΑΝΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ - ένα (1) παιδικό παγούρι

18. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΔΟΥΝΗ - ένα (1) μπλοκ ζωγραφικής JJB

19. ΠΕΝΥ ΡΙΖΟΥ - ένα (1) μπλοκ ζωγραφικής JJB

20. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΙΑΜΗΤΑ - ένα (1) μπλοκ ζωγραφικής JJB

 

Όροι Συμμετοχής στην ενέργεια “DPAM Back to School ”

1. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΕΪΝΤ ΣΤΑΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Σωρού 18-20 [Κτίριο Α] τηλ. 2106293280, καλούμενη εφεξής «Εταιρεία», διοργανώνει διαγωνισμό (εφεξής «Διαγωνισμός») στα καταστήματα με την επωνυμία «DPAM».
2. Η διάρκεια ισχύος του Διαγωνισμού ορίζεται από την 03/09/2018 έως και την 30/09/2018.
3. Στο Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι κάτοικοι Ελλάδας, άνω των 18 ετών. Εξαιρούνται από τις κληρώσεις οι εργαζόμενοι στην Εταιρεία, καθώς και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού και οι σύζυγοι αυτών.
4. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει αγορά προϊόντος.
5. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών. Ωστόσο, έκαστος συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μόνο ένα δώρο. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όσοι συμπληρώσουν το ειδικό δελτίο συμμετοχής με τα στοιχεία τους (όνομα, επίθετο, τηλέφωνο, υπογραφή) και το τοποθετήσουν στην κάλπη που βρίσκεται στα καταστήματα με την επωνυμία «DPAM».
6.α. Κάθε συμμετέχων ενημερώνεται με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ότι τα προσωπικά του δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία ως υπεύθυνη για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων, για το σκοπό για τον οποίο συλλέγονται, ήτοι τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Η Εταιρεία δύναται να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε τρίτη εταιρεία (εκτελούσα την επεξεργασία) για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας για λογαριασμό της και σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες εντολές της. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία θα τηρηθούν σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο για τα προσωπικά δεδομένα και κάθε συμμετέχων έχει, σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν και τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την Εταιρεία ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κατά τα ανωτέρω, καθόλη την διάρκεια της επεξεργασίας όλα τα εκ του νόμου δικαιώματα του: (α) να υποβάλει γραπτό αίτημα στην Εταιρεία για (i) πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα, (ii) διόρθωση των προσωπικών του δεδομένων, (iii) μερική ή ολική διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων, (iv) περιορισμό, αντίταξη/εναντίωση στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, (v) φορητότητα των προσωπικών του δεδομένων, (vi) ανάκληση της συγκατάθεσής του αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, όπου έχει δοθεί συγκατάθεση και (β) να υποβάλλει καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εάν θεωρεί ότι η επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων δεν είναι σύννομη.
6.β. Τα ως άνω δεδομένα η Εταιρεία θα διατηρεί για τρεις (3) μήνες από τη λήξη του διαγωνισμού, δεν θα διαβιβάζει σε τρίτους (πλην των ως άνω αποδεκτών) για την εκτέλεση της επεξεργασίας τους) και λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία τους από αθέμιτη πρόσβαση και επεξεργασία.
6.γ. Όσον αφορά στον κάθε ένα νικητή του Διαγωνισμού, η Εταιρεία δηλώνει και ο νικητής αποδέχεται ότι η Εταιρεία ή/και ο Εκτελών την Επεξεργασία του θα επεξεργασθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του που θα συλλέξουν από τον ίδιο, σύμφωνα με τα ειδικότερα ανωτέρω, με σκοπό τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες όρους καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση του Δώρου.
7. Οι νικητές θα αναδειχθούν μέσω κλήρωσης, η οποία θα διενεργηθεί με ευθύνη της Εταιρείας στις 10.10.2018 στην έδρα της, παρουσία των νόμιμων εκπροσώπων της Εταιρείας καθώς και κάθε ενδιαφερόμενου.
8. Η κλήρωση θα αναδείξει συνολικά είκοσι (20) νικητές και τέσσερις (4) αναπληρωματικούς (για την περίπτωση που οι νικητές δεν αποδεχθούν το δώρο τους ή ακυρωθεί η συμμετοχή τους λόγω παράβασης των παρόντων όρων συμμετοχής).
Οι νικητές θα ειδοποιηθούν μέσω τηλεφωνικής κλήσης στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει. Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν στο site της Εταιρείας https://www.dpam.gr/terms-back-to-school) όπου θα παραμείνουν μέχρι 31.10.2018.
Η παραλαβή των δώρων θα γίνει σε χώρο και χρόνο που θα γνωστοποιηθεί στους νικητές, οι οποίοι υποχρεούνται να επιδείξουν την Αστυνομική τους Ταυτότητα ή Διαβατήριο εν ισχύ. Η Εταιρεία δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε έγγραφα είναι απαραίτητα για την ταυτοποίηση του νικητή και εάν από τα έγγραφα δεν προκύπτει ο νικητής, να παραδώσει το δώρο στον αναπληρωτή του.
9. Οι είκοσι (20) νικητές θα προκύψουν μετά από αντίστοιχες κληρώσεις και θα κερδίσουν:
• 1ος νικητής: μία (1) δωροεπιταγή DPAM αξίας 50 €
• 2ος νικητής: μία (1) δωροεπιταγή DPAM αξίας 50 €
• 3ος νικητής: μία (1) δωροεπιταγή DPAM αξίας 50 €
• 4ος νικητής: ένα (1) ζευγάρι παπούτσια Adidas
• 5ος νικητής: ένα (1) ζευγάρι παπούτσια Adidas
• 6ος νικητής: ένα (1) ζευγάρι παπούτσια New Balance
• 7ος νικητής: ένα (1) ζευγάρι παπούτσια New Balance
• 8ος νικητής: μία (1) σχολική τσάντα Parkland
• 9ος νικητής: μία (1) σχολική τσάντα Parkland
• 10ος νικητής: ένα (1) αξεσουάρ κολυμβητηρίου
• 11ος νικητής: ένα (1) αξεσουάρ κολυμβητηρίου
• 12ος νικητής: ένα (1) αξεσουάρ κολυμβητηρίου
• 13ος νικητής: ένα (1) παιδικό παγούρι
• 14ος νικητής: ένα (1) παιδικό παγούρι
• 15ος νικητής: ένα (1) παιδικό παγούρι
• 16ος νικητής: ένα (1) παιδικό παγούρι
• 17ος νικητής: ένα (1) παιδικό παγούρι
• 18ος νικητής: ένα (1) μπλοκ ζωγραφικής JJB
• 19ος νικητής: ένα (1) μπλοκ ζωγραφικής JJB
• 20ος νικητής: ένα (1) μπλοκ ζωγραφικής JJB
Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν τέσσερις (4) κληρώσεις για τους τέσσερις (4) αναπληρωματικούς νικητές.
10. Τα δώρα δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε άλλο πρόσωπο.
11. Τα δώρα δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.
12. Ta δώρα που θα παραλάβουν οι νικητές θα προκύψουν μετά από επιλογή της Εταιρείας ως προς το σχέδιο και τον κωδικό.
13. Οι νικητές θα πρέπει εντός επτά (7) ημερών από της ειδοποιήσεώς τους, ήτοι μέχρι την 17.10.2018, να δηλώσουν εάν επιθυμούν τα δώρα για τα οποία κληρώθηκαν. Σε περίπτωση μη ενημερώσεως εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή αδυναμίας του νικητή να αποδεχθεί τα δώρα, αυτά θα περνάνε στους αναπληρωματικούς με τη σειρά που έχουν κληρωθεί.
14. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση της, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει την προκήρυξη της κληρώσεως, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώσει προωθητικές ενέργειες καθώς και να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας τους). Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση που ενδεχομένως ματαιωθεί η εν λόγω προωθητική ενέργεια, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Εταιρείας ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την συνέχιση της προωθητικής ενέργειας ή οποιαδήποτε αποζημίωση.
15. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αυτό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων. 

Πίσω στην κορυφή