Σχετικά με τα cookies σε αυτή την ιστοσελίδα

Η ιστοσελίδα dpam.gr χρησιμοποιεί cookies για εμάς και τους συνεργάτες μας και σας επιτρέπει να θυμάστε και να καταλάβετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το site.
Κάντε κλικ στην επιλογή "ΑΠΟΔΟΧΗ" για να αποδεχτείτε τα cookies (απαραίτητα cookies, cookies καλύτερης εμπειρίας στο E-Shop, cookies προσωπικής επικοινωνίας & προώθησης, cookies στοχευμένης διαφήμισης/προώθησης) και να μεταβείτε απευθείας στον ιστότοπο.

Du Pareil au même

Όροι και προϋποθέσεις

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


Το πρόγραμμα πιστότητας DPAM ENSEMBLE έχει δημιουργηθεί από την ΤΡΕΪΝΤ ΣΤΑΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (στο εξής TRADESTATUS), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της Σωρού, αριθμός 18-20 , Τ.Κ. 15125, απευθύνεται σε ενήλικες πελάτες των καταστημάτων DPAM της TRADESTATUS και αφορά την καταγραφή και ανάλυση των αγορών που κάνουν τόσο για τους ίδιους όσο και για τα λοιπά μέλη της οικογένειας τους. Σκοπός του προγράμματος πιστότητας πελατών DPAM ENSEMBLE είναι αφενός η επιβράβευση των πελατών της TRADESTATUS που επιλέγουν την DPAM για τις αγορές προϊόντων παιδικής ένδυσης και υπόδησης, που αφορούν αυτούς και την οικογένεια τους και αφετέρου η ανάλυση και έρευνα της αγοραστικής τάσης των πελατών της (κατηγορίες προϊόντων που επιλέγονται, ώρες και ημέρες επισκεψιμότητας των καταστημάτων μας, εμπιστοσύνη στα προϊόντα μας, προϊόντα που επιλέγει ο πελάτης μας για τα μέλη της οικογένειας του ανάλογα με την ηλικία τους, ανταπόκριση στις γενικές και εξειδικευμένες προσφορές κ.α.) προκειμένου να βελτιωθεί η διαχείριση του πελατολογίου της και να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίς που ταιριάζουν καλύτερα στην πελατειακή της βάση.

1. ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ - ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ


• Κάθε κάρτα μέλους είναι και παραμένει ιδιοκτησία της εκδότριας εταιρίας TRADESTATUS και ο κάτοχος είναι υποχρεωμένος να την επιστρέψει σε πρώτη ζήτηση.
• Η κάρτα μέλους είναι αυστηρά προσωπική. Απαγορεύεται η, με οποιονδήποτε τρόπο, μεταβίβαση της κάρτας. Τα μέλη μπορούν να παραλάβουν την κάρτα ENSEMBLE στα καταστήματα DPAM της εταιρίας TRADESTATUS.
Η ενεργοποίηση της κάρτας μέλους, η οποία συνοδεύεται με δήλωση των προσωπικών στοιχείων του κατόχου, γίνεται στα ταμεία του δικτύου καταστημάτων της TRADESTATUS.
• Το μέλος δικαιούται να χρησιμοποιεί την κάρτα του στο Δίκτυο Καταστημάτων της εταιρίας TRADESTATUS, πάντοτε μέσα στα πλαίσια που ορίζονται κάθε φορά από την εταιρία TRADESTATUS και γνωστοποιούνται στο μέλος.
• Η κάρτα μέλους δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική. Το μέλος με την εμφάνισή της δεν μπορεί να κάνει χρηματικές συναλλαγές, παρά μόνο να απολαύσει προνόμια, όπως θα τίθενται και θα γνωστοποιούνται από την εταιρία TRADESTATUS. Υποχρέωση του μέλους, προκειμένου να απολαύσει τα προνόμια του προγράμματος, είναι η επίδειξη της κάρτας μέλους DPAM Ensemble στο ταμείο σε κάθε συναλλαγή.
• Το μέλος δικαιούται 1 πόντο για κάθε 1€ αγορών, που εξαργυρώνονται σε αξιακή έκπτωση για αγορές στα φυσικά καταστήματα της TRADESTATUS.
• Στην περίπτωση που το μέλος επιστρέψει προϊόν από συναλλαγή που εμπεριέχει εξαργύρωση πόντων, οι πόντοι που αφαιρέθηκαν από την εξαργύρωση δε δύναται να επιστραφούν στην κάρτα του μέλους με την επιστροφή του προϊόντος.
• Η κάρτα, ο αριθμός των πόντων και το δικαίωμα έκπτωσης δεν μπορούν να επιστραφούν έναντι χρημάτων. H TRADESTATUS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς το σύστημα ανταμοιβής και να αλλοιώνει ή αντικαθιστά το ύψος επιβράβευσης των αγορών.
• Η κάρτα μέλους και το πρόγραμμα προνομίων ENSEMBLE έχουν ισχύ μόνο στην Ελλάδα και στο δίκτυο των καταστημάτων της TRADESTATUS.


2. ΛΗΞΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ


• Η κάρτα μέλους παρέχει στον κάτοχό της προνόμια για όσο χρονικό διάστημα το πρόγραμμα προνομίων ENSEMBLE βρίσκεται σε ισχύ. Η εταιρία TRADESTATUS διατηρεί κάθε δικαίωμα να μεταβάλει αυτό το χρονικό διάστημα κατά τη διακριτική της ευχέρεια ή/και να καταγγείλει οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολογία, την παρούσα σύμβαση με το μέλος (ή και να απαγορεύσει οποιαδήποτε χρήση της κάρτας).
• Η εταιρία TRADESTATUS δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς οποιονδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου υπολογισμού των πόντων και του ύψους επιβράβευσης αγορών, καθώς και να τροποποιήσει ή να τερματίσει το πρόγραμμα προνομίων ENSEMBLE. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα γνωστοποιείται στον κάτοχο με κάθε πρόσφορο μέσο στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει αυτός δηλώσει στην παρούσα αίτησή του ή με ανάρτηση της οποιασδήποτε τροποποίησης εντός των καταστημάτων της εταιρείας ή στην ιστοσελίδα αυτής. Το μέλος ουδεμία αξίωση διατηρεί κατά της TRADESTATUS, εφόσον ήδη με το παρόν αναγνωρίζει ότι πρόκειται για πρόγραμμα προνομίων που παρέχεται από ελευθεριότητα της.
• Εάν τα μέλη δεν έχουν εξαργυρώσει τους πόντους τους για 24 μήνες από την τελευταία τους συναλλαγή, τότε η TRADESTATUS διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει το σύνολο αυτών των πόντων. Για την εξυπηρέτηση της σύμβασης της κάρτας και των συναλλαγών με τα μέλη της η TRADESTATUS θα επικοινωνεί στα μέλη ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τους ισχύοντες πόντους τους καθώς και την ημερομηνία λήξης τους με ηλεκτρονική αλληλογραφία (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους. Αν δεν έχουν δηλώσει email θα λαμβάνουν γραπτό μήνυμα (sms) στον αριθμό κινητής τηλεφωνίας που έχουν δηλώσει.
• Η TRADESTATUS διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την ισχύ της κάρτας DPAM ENSEMBLE ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση κακής χρήσης ή προσπάθειας εξαπάτησης από το μέλος. Στην περίπτωση αυτή όλοι οι πόντοι διαγράφονται αμέσως και όλα τα προνόμια θα αφαιρούνται.
• Σε περίπτωση αιτήματος του μέλους για διαγραφή από το πρόγραμμα ανταμοιβής DPAM ENSEMBLE, η TRADESTATUS διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα του μέλους για 30 ημέρες από την ανάκληση της συμμετοχής του, για τη διασφάλιση των έννομων αξιώσεων της εταιρείας.
• Σε περίπτωση που δεν γίνει χρήση της κάρτας για χρονικό διάστημα άνω των τεσσάρων ετών (4) από την τελευταία συναλλαγή που έγινε με χρήση της κάρτας DPAM ENSEMBLE, η κάρτα θα απενεργοποιείται. Για την εξυπηρέτηση της σύμβασης της κάρτας και των συναλλαγών με τα μέλη της η TRADESTATUS θα επικοινωνεί στα μέλη τρείς (3) μήνες πριν την ημερομηνία απενεργοποίησης της κάρτας με ηλεκτρονική αλληλογραφία (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτηση τους. Αν δεν έχουν δηλώσει email θα λαμβάνουν γραπτό μήνυμα (sms) στον αριθμό κινητής τηλεφωνίας που έχουν δηλώσει.
• Η κάρτα μπορεί να αντικατασταθεί σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής, μόνο στα καταστήματα της εταιρίας TRADESTATUS.

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

3.1. Νομική Βάση Επεξεργασίας, Ενημέρωση και Επικαιροποίηση Δεδομένων
• H εταιρεία με την επωνυμία ΤΡΕΪΝΤ ΣΤΑΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της Σωρού, αριθμός 18-20, Τ.Κ. 15125, είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του μέλους και ελέγχει την επεξεργασία των δεδομένων του στους ιστοχώρους της και στα καταστήματά της. Η TRADESTATUS ενημερώνει το μέλος και το μέλος του προγράμματος αναγνωρίζει ότι είναι ενήμερο για τα κάτωθι:

3.1.α. Για την επεξεργασία των δεδομένων των μελών της κάρτας DPAM ENSEMBLE όπως περιγράφεται κατωτέρω, στηριζόμαστε στις εξής νομικές βάσεις:
• Εκτέλεση σύμβασης: Προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί της παρούσας σύμβασης και της κάρτας DPAM ENSEMBLE, δηλαδή η επιβράβευση του μέλους με πόντους και προνόμια από τις αγορές του και η έρευνα και ανάλυση της γενικής αγοραστικής τάσης των πελατών μας, είναι απαραίτητη η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από το μέλος κατά την εγγραφή του στο σχήμα και η καταγραφή των συναλλαγών του.
• Η TRADESTATUS διατηρεί επίσης το δικαίωμα τακτικής ενημέρωσης του μέλους μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (SMS) ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου επικοινωνίας στα στοιχεία επικοινωνίας του, που αποκτήθηκαν νομίμως, στο πλαίσιο της εγγραφής στο πρόγραμμα πιστότητας DPAM ENSEMBLE, για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της στο πλαίσιο της συναλλακτικής τους σχέσης (άρθρο 11 παρ. 3 του ν.3471/2006) και εφόσον το μέλος δεν έχει αντιταχθεί σε αυτή την επικοινωνία. Η ενημέρωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει ενημέρωση για τα προϊόντα της ή/και προσφορές ή/και διαγωνισμούς, την επικοινωνία για την διεξαγωγή ερευνών για τη βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της προς τα μέλη της, καθώς και άλλες προωθητικές ενέργειες της και την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών.
• Έννομα συμφέροντα: Κάποιας μορφής επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την βελτίωση των υπηρεσιών της TRADESTATUS (επεξεργασία στατιστικών και μη ταυτοποιήσιμων δεδομένων), τον εντοπισμό προσπάθειας απάτης ή κακής χρήσης της κάρτας του μέλους καθώς επίσης και για τη διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων της TRADESTATUS.
• Συγκατάθεση – συναίνεση: Το μέλος καλείται να δώσει την ειδική, ξεκάθαρη και ελεύθερη συγκατάθεσή του στην ανάλυση της εξατομικευμένης καταναλωτικής συμπεριφοράς του με σκοπό την αποστολή σε αυτό εμπορικής επικοινωνίας με προσωποποιημένες προσφορές για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της TRADESTATUS ανάλογα με τις προτιμήσεις του, με ή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, ώστε το μέλος να μπορεί να λαμβάνει εξατομικευμένες ενημερώσεις και προσφορές από την TRADESTATUS που θα ταιριάζουν καλύτερα στο προφίλ και τις προτιμήσεις του.
• Σε κάθε περίπτωση το μέλος διατηρεί το δικαίωμα επιλογής των μέσων επικοινωνίας των ενημερώσεων και προωθητικών ενεργειών μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο www.dpam.gr/ensemble στο «Διαχείριση Επικοινωνίας».

3.1.β. Το μέλος έχει δικαίωμα αλλά και υποχρέωση πρόσβασης, διόρθωσης και επικαιροποίησης των προσωπικών του δεδομένων όπως αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω υπό 3.2.δ. και οφείλει να γνωστοποιεί αμελλητί στην εταιρεία TRADESTATUS:
- Tυχόν αλλαγή διεύθυνσης που έχει δηλώσει, μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση dataprotection@tradestatus.gr ή online μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό DPAM ENSEMBLE (www.dpam.gr/ensemble).
- Τυχόν αλλαγή του κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση dataprotection@tradestatus.gr. Δεδομένου ότι ο αριθμός του κινητού του τηλεφώνου δύναται να αποτελέσει αναγνωριστικό εισόδου στον προσωπικό του λογαριασμό η TRADESTATUS δε φέρει οιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση μη ενημέρωσης της από το μέλος για την αλλαγή του αριθμού του κινητής τηλεφωνίας.

3.2 Επεξεργασία, είδος και αποδέκτες προσωπικών δεδομένων – Δικαιώματα Μελών

3.2.α. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων: Η TRADESTATUS θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του μέλους, όπως αυτά δηλώνονται από το ίδιο στην σχετική αίτηση του ή επικαιροποιούνται, όπως ανωτέρω, προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες του προγράμματος DPAM ENSEMBLE.

3.2.β. Είδος Προσωπικών Δεδομένων: Τα προσωπικά δεδομένα που ζητούνται για την συμμετοχή στο πρόγραμμα πιστότητας DPAM ENSEMBLE από τα μέλη είναι τα εξής:
- ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ: Όνομα, Eπώνυμο, Aριθμός Kινητού Tηλέφωνου, Hλεκτρονική Διεύθυνση (Email).
- ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ: Διεύθυνση κατοικίας, ημερομηνία γέννησης παιδιών (εφόσον υπάρχουν).
Ειδικότερα τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η TRADESTATUS, ανά σκοπό επεξεργασίας, είναι τα εξής:
• Για την εκτέλεση της σύμβασης (ήτοι για την συλλογή πόντων και την επιβράβευση του μέλους με πόντους και προνόμια από τις αγορές του, την διερεύνηση του επιπέδου ικανοποίησης των πελατών και την έρευνα και ανάλυση των γενικών αγοραστικών τάσεων της πελατειακής της βάσης) του προγράμματος επιβράβευσης DPAM ENSEMBLE τα δεδομένα που δύναται να επεξεργάζεται η TRADESTATUS είναι: Όνομα, Επώνυμο, Αριθμός κινητού τηλέφωνου, Προϊόντα που έχει αγοράσει, Έτη παραμονής στο πρόγραμμα, Αριθμός συναλλαγών, Δαπάνη που πραγματοποιήθηκε κατά την αγορά, Email, Διεύθυνση, ΤΚ, Νομός, Ημερομηνία γέννησης.
• Για ανάλυση της καταναλωτικής συμπεριφοράς του μέλους με σκοπό την αποστολή σε αυτό εμπορικής επικοινωνίας με προσωποποιημένες προσφορές για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της TRADESTATUS ανάλογα με τις προτιμήσεις του με ή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση ώστε το μέλος να μπορεί να λαμβάνει εξατομικευμένες ενημερώσεις και προσφορές από την TRADESTATUS που θα ταιριάζουν καλύτερα στο προφίλ και τις προτιμήσεις του η TRADESTATUS δύναται να επεξεργάζεται επιπροσθέτως τα κατωτέρω δεδομένα: Συχνότητα επισκέψεων, Προϊόντα που έχει αγοράσει, Δημογραφικά στοιχεία (Διεύθυνση, φύλο, ημερομηνία γέννησης, αριθμός παιδιών), Συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες, Κανάλι μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε η αγορά, Ανταπόκριση στα μέσα επικοινωνίας
• Το μέλος ενημερώνεται ότι τα προσωπικά του δεδομένα δύναται να τύχουν επεξεργασίας από την TRADESTATUS ακόμα και χωρίς τη συγκατάθεση του σε περίπτωση εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της βάσει νόμου, όπως όταν τα σχετικά δεδομένα ζητούνται από τις φορολογικές αρχές στα πλαίσια ελέγχων ή για την εξυπηρέτηση των εννόμων υποχρεώσεων της και συμφερόντων της, όπως σε περιπτώσεις ενώπιον διοικητικών ή Δικαστικών αρχών.
Το μέλος ενημερώνεται επίσης ότι για την επικοινωνία της TRADESTATUS με το μέλος στο πλαίσιο του ν. 3471/2006 επεξεργάζεται τα στοιχεία επικοινωνίας που αυτό έχει δηλώσει. Επίσης, όταν αποστέλλονται μέσω SMS/viber/email κλπ. στο μέλος ενημερώσεις για αλλαγές των όρων του προγράμματος ανταμοιβής DPAM ENSEMBLE με υπερσύνδεσμο (link) είναι δυνατό να καταγράφεται η IP διεύθυνση της ηλεκτρονικής του συσκευής (κινητό, tablet, υπολογιστής κλπ.) για την απόδειξη ότι το μέλος έχει λάβει την ενημέρωση.

3.2.γ. Αποδέκτες Δεδομένων: Για τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε αποδέκτη, οι αποδέκτες των δεδομένων του μέλους δύνανται να είναι:
• Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της TRADESTATUS
• Οι φορολογικές κλπ. ελεγκτικές αρχές σε περίπτωση σχετικού ελέγχου
• Εξωτερικοί συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες CRM, αναλαμβάνοντας μεταξύ άλλων την καταχώριση, ενημέρωση, επικαιροποίηση και διατήρηση της βάσης δεδομένων με τα δεδομένα των μελών ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό της TRADESTATUS και σύμφωνα με τις οδηγίες και τις καταγεγραμμένες εντολές της .
• Εξωτερικοί συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου και ανάλυσης δεδομένων, στους οποίους διαβιβάζονται με αυστηρούς περιορισμούς και διαδικασίες τα απαραίτητα δεδομένα για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και την εξυπηρέτηση των μελών.
Κατά την καταχώριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του μέλους οι υπάλληλοί και προστηθέντες της TRADESTATUS συμμορφώνονται πλήρως με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων καθώς και με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και νομολογία σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων.

3.2.δ. Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων: Κάθε μέλος, ως υποκείμενο δεδομένων, δύναται να ασκήσει οιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματα του, όπως αυτά προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 Ε.Ε. και ιδίως τα άρθρα 12 έως 23 αυτού και την εθνική νομοθεσία και ειδικότερα:
i. το δικαίωμα στην ενημέρωση και την πρόσβαση στα δεδομένα που επεξεργάζεται η TRADESTATUS,
ii. το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του,
iii. το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής μέρους ή του συνόλου (δικαίωμα στη λήθη) των προσωπικών του δεδομένων,
iv. το δικαίωμα αντίταξης, δηλαδή να προβάλλει αντιρρήσεις στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, και
v. το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων του.
Τα ως άνω δικαιώματα του το μέλος μπορεί να ασκήσει ως εξής:
- απευθείας online μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο www.dpam.gr/ensemble
- υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση dataprotection@tradestatus.gr
- αποστέλλοντας σχετική επιστολή στην TRADESTATUS στη διεύθυνση Σωρού 18-20, Τ.Κ. 15125, Μαρούσι Αττικής – Yπόψη DPO.
Αναλυτικά:
• Για το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης/συμπλήρωσης των προσωπικών δεδομένων, η εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη – συμμετέχοντες στο πρόγραμμα να δουν, διορθώσουν/συμπληρώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα μέσα:
- από τον προσωπικό του λογαριασμό στο www.dpam.gr/ensemble στο μενού «Επιλογές» και το πεδίο «Προσωπικά Στοιχεία»
- υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση dataprotection@tradestatus.gr
- αποστέλλοντας σχετική επιστολή στην TRADESTATUS στη διεύθυνση Σωρού 18-20, Τ.Κ. 15125, Μαρούσι Αττικής – Yπόψη DPO
• Για το δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών δεδομένων, η εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη – συμμετέχοντες στο πρόγραμμα να λάβουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να τα διαβιβάσουν σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, υποβάλλοντας γραπτή αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση dataprotection@tradestatus.gr ή γραπτή επιστολή στην TRADESTATUS στη διεύθυνση Σωρού 18-20, Τ.Κ. 15125, Μαρούσι Αττικής – Yπόψη DPO.
• Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η TRADESTATUS με βάση τη συγκατάθεση του μέλους, το μέλος έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του οποτεδήποτε, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.
• Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων του μέλους η TRADESTATUS θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος εντός (1) ενός μηνός από την υποβολή του. Σε αυτή την περίπτωση το μέλος ενημερώνεται ότι τα ελάχιστα αναγκαία από τα προσωπικά δεδομένα του θα διατηρούνται, για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων της εταιρείας.
• Κάθε μέλος ενημερώνεται ότι έχει δικαίωμα να άρει την συγκατάθεση του για οιαδήποτε επεξεργασία των δεδομένων του έχει δώσει την συγκατάθεση του στην TRADESTATUS.
• Η ανάκληση της συγκατάθεσης του μέλους δύναται να γίνει:
- από τον προσωπικό του λογαριασμό στο www.dpam.gr/ensemble στο μενού «Επιλογές» και το πεδίο «Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων»
- υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση dataprotection@tradestatus.gr
- αποστέλλοντας σχετική επιστολή στην TRADESTATUS στη διεύθυνση Σωρού 18-20, Τ.Κ. 15125, Μαρούσι Αττικής – Yπόψη DPO
• Η διαγραφή του μέλους από το πρόγραμμα ENSEMBLE μπορεί να γίνει ως εξής:
- Αποστέλλοντας σχετική επιστολή στην TRADESTATUS (Σωρού 18-20, Τ.Κ. 15125, Μαρούσι Αττικής - Υπόψη DPO
- Mέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση dataprotection@tradestatus.gr.

3.2.ε. Χρόνος Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων: Τα δεδομένα του μέλους θα διατηρεί και επεξεργάζεται η TRADESTATUS έως ότου το μέλος καταργήσει την κάρτα DPAM ENSEMBLE ή, για όσες επεξεργασίες των δεδομένων του γίνονται βάσει της συγκατάθεσης του, μέχρι να δηλώσει την άρση της συγκατάθεσης του. Παρόλα αυτά κάποια αναγκαία προσωπικά δεδομένα που αφορούν τις συναλλακτικές του σχέσεις με την TRADESTATUS καθώς και την ενημέρωση, συγκατάθεση και άρση της συγκατάθεσης του μέλους για την επεξεργασία των δεδομένων του δύνανται να παραμένουν ως πληροφορίες για το μέλος προς διασφάλιση της απόδειξης της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων του από την TRADESTATUS και την διασφάλιση των έννομων αξιώσεων των μερών.

3.2.στ. Δεδομένα Ειδικής Κατηγορίας: Το μέλος ενημερώνεται ότι η TRADESTATUS δεν συλλέγει ούτε απαιτεί την κοινοποίηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (δεδομένα ειδικής κατηγορίας) για τις ανάγκες της κάρτας μέλους DPAM ENSEMBLE.

3.2.ζ. Υποχρέωση Διαφάνειας: Για οιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα δεδομένα του καθώς και την επεξεργασία και προστασία τους το μέλος δύναται να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της TRADESTATUS (Data Protection Officer) στο email dpo@fourlis.gr και στην τηλεφωνική γραμμή 210 6293011 και εφόσον δεν θεωρεί ότι ικανοποιείται από την απάντηση του ενημερώνεται ότι έχει δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, www.dpa.gr)

3.2.η. Τεχνικά και Οργανωτικά μέτρα προστασίας: Η TRADESTATUS, οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της και οι προστηθέντες της / βοηθοί εκπλήρωσης εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την, κατά το δυνατό, καλύτερη προστασία των προσωπικών δεδομένων ενάντια σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή απώλεια, αλλοίωση, παράνομη γνωστοποίηση ή πρόσβαση σε αυτά και γενικά την παράνομη επεξεργασία τους (συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως πρόσβαση) όπως και για την διασφάλιση της δυνατότητας αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε αυτά. Αυτά τα μέτρα στόχο έχουν να διασφαλίζουν ένα επίπεδο ασφαλείας που ανταποκρίνεται στον κίνδυνο που μπορεί να διατρέξουν τα συγκεκριμένα δεδομένα, λαμβάνοντας πάντα υπόψη το είδος και την κρισιμότητα των δεδομένων, την εξέλιξη της τεχνολογίας, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς κάθε συγκεκριμένης επεξεργασίας, εφαρμόζοντας παράλληλα διαδικασίες για την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών αυτών μέτρων. Σε κάθε περίπτωση η TRADESTATUS οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της και οι προστηθέντες της/βοηθοί εκπλήρωσης δεσμεύονται να διατηρούν το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων των μελών και να μην τα κοινοποιούν ή επιτρέπουν την πρόσβαση σε αυτά σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του μέλους εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά προβλέπονται από τον νόμο.

Η TRADESTATUS δηλώνει ότι ουδεμία άλλη χρήση των προσωπικών δεδομένων του μέλους θα γίνει για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται στους παρόντες όρους χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και, όπου απαιτείται, ρητή συγκατάθεσή του.

ΟΡΟΙ EΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ENSEMBLE


• Το μέλος δικαιούται να εξαργυρώνει τους πόντους του, εφόσον το εκάστοτε υπόλοιπο των πιστωθέντων και διαθέσιμων ως άνω πόντων είναι τουλάχιστον ίσο με τον αριθμό των πόντων που αναγράφονται στο ποσό της έκπτωσης που επιλέχθηκε από αυτόν. Προς τούτο, το μέλος θα μπορεί να υπολογίσει το σύνολο των πόντων που του έχουν πιστωθεί και είναι διαθέσιμοι. Το μέλος δεν δικαιούται να υποκαταστήσει μέρος ή το σύνολο των πόντων που έχει συλλέξει με χρήματα, ούτε να εξαργυρώσει τους πόντους αυτούς με χρήματα.
• Σε περίπτωση που το μέλος επιστρέψει το σύνολο των προϊόντων ή μέρος αυτών που αγόρασε και από το οποίο κέρδισε πόντους, τότε θα του αφαιρεθούν από το λογαριασμό του οι πόντοι που αντιστοιχούν στο ποσόν της επιστροφής, εφόσον του επιστραφούν χρήματα.
• Το μέλος μπορεί να πάρει το ποσό της έκπτωσης που θα επιλέξει από οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα της TRADESTATUS, ζητώντας να εξαργυρώσει τους αντίστοιχους πόντους.
• Κάθε φορά που το μέλος εξαργυρώνει πόντους που αντιστοιχούν σε έκπτωση, αφαιρούνται από το υπόλοιπο των διαθέσιμων πόντων του ισάριθμοι πόντοι. Η έκπτωση ισχύει μόνο για αγορές προϊόντων από τα φυσικά καταστήματα της TRADESTATUS. Οι αγορές με χρήση της έκπτωσης από εξαργύρωση εξαιρούνται από το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων. Η έκπτωση δεν ανταλλάσσεται με μετρητά.
• Σε περίπτωση που η πλαστική Κάρτα του μέλους, έχει φθαρεί ή καταστραφεί, οι πόντοι που θα έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τη δήλωση του αντίστοιχου συμβάντος μεταφέρονται στην καινούργια Κάρτα του μέλους την οποία θα πρέπει να παραλάβει από φυσικό κατάστημα TRADESTATUS και την οποία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσει. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσει την κάρτα πριν καλέσει για μεταφορά ιστορικού πόντων, η μεταφορά δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί. Σε περίπτωση που η κάρτα κλαπεί ή απολεσθεί, πρέπει αμέσως να δηλωθεί η εξαφάνισή της. Πόντοι που τυχόν έχουν εξαργυρωθεί μέχρι τη δήλωση της εξαφάνισης δεν αντικαθίσταται. 

Πίσω στην κορυφή